Watch amazing videos from the world of extreme sports in HD. Portal dedicated to videos, pictures and articles about extreme sports. This site is not just for those who are engaged in this extreme fun, but also for those who do prefer to watch from the comfort of your living room.


Zero Gravity je pokračování uspěšného snímku "Human Flight" od design studia Betty Wants In, které vytváří videa a pohyblivou grafiku. Nyní se pokochejte záběry z nejkrásnějších míst světa. V této kapitole zavítá Betty Wants In do Norska, Švýcarska a Francie, kde lidé skáčou z útesů vysokých až 1800 m.

  Chapter 1: Experience Human Flight
Chapter 2: Experience Zero Gravity

Starring: Ossie Khan, Stephen (Sparky) Baich, Fred Fugen, Vince Refett, Jade Edaj, Pepe Cam, Simon Wandeler, Adrian Acquado, Jeremy Bourne, and Woody.
Produced by:  Betty Wants In
In Association with: Melbourne Skydive Centre, MelbourneSkydiveCentre.com.au
Music: Alex Khaskin - "Life is Beautiful"Shot on a GoPro HD - without which it would not work!