Watch amazing videos from the world of extreme sports in HD. Portal dedicated to videos, pictures and articles about extreme sports. This site is not just for those who are engaged in this extreme fun, but also for those who do prefer to watch from the comfort of your living room.


Parkour je umění pohybu překonávání překážek. Při něm jsou využívány přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo.


Parkour je nesoutěžní sport. Při tréninku se snažíme překonat sami sebe, svůj strach a své nedostatky a neustále se zlepšovat, nikoliv soupeřit s ostatními. Parkour není sportem extrémním, jak je občas prezentován v médiích. Extrémní je pouze v případě, že hazardujete se svým životem a děláte něco, co neumíte a nechápete.
V mnohých aspektech se Parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk věnuje naplno a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii. Neustále překonáváme překážky, ať už psychické či fyzické.
Smyslem tréninku je ovládnout lépe své tělo jako celek. Nemá smysl se učit jen jednotlivé techniky odděleně, ale spíše průběžně zdokonalovat svůj pohyb. Cílem je být silnější, abychom byli užitečnější jak v běžném životě, tak případných extrémních situacích, které mohou nastat i v moderním světě.
Něco málo z historie:
Člověk překonává překážky odedávna, dokonce i způsobem, jakým je definován Parkour. Ale dnešní podobu a definici mu vtisknul Francouz David Belle. Ten se odmala věnoval bojovým uměním a umění pohybu v jeho přirozeném životním prostředí – nejprve v lese a pak právě ve městě. Ve všem ho hodně ovlivnil jeho otec pocházející z Vietnamu, který prošel výcvikem francouzské armády a posléze pracoval jako hasič.

Na co dát pozor:   
Z videí a textů, které jsou k nalezení na internetu, se může zdát, že Parkour je úplně o něčem jiném, než jsem celou dobu psal. Ale není tomu tak. Parkour je jasně definován, ale ve snaze hnaní se za senzací bývá často překrucován. Parkour není svoboda
pohybu, jak bývá často mylně označován.
   Parkour není akrobacie a líbivá salta. To není účinný a rychlý pohyb. Stejně tak nejde jen o skoky z co největší výšky, ty mohou být jen malou částí pro opravdu zkušené jedince, kteří trénují již spousty let. U začátečníků hrozí zničení si zdraví ihned úrazem, ale i následky špatné techniky skoků a dopadů, které způsobí nevratné poškození kloubů.
   V neposlední řadě je důležité neškodit. Ani svému okolí ani svému zdraví. Při tréninku Parkouru byste neměli ničit soukromý ani veřejný majetek a vnikat na soukromé pozemky. Pokud vás někde nechtějí, tak tam prostě netrénujte. A trénujte s rozmyslem, nejlépe pod vedením zkušenější osoby.
   Ačkoliv se z tohoto textu může zdát, že Parkour je plný omezení, přesto nabízí úplně nový pohled na naše okolí a i nás samotné a neskutečný pocit volnosti.

Základní techniky
Parkour užívá francouzského názvosloví, pro jednodušší používání v Británii byly zavedeny i anglické názvy.

Landing - Přistání na zemi, jen špičky nohou se dotýkají země (nikdy se nedopadne na celou nuhu).
Balance - Chůze po hraně úzké překážky.
Cat balance - Chůze po čtyřech po hraně úzké překážky.
Underbar, jump throubgh - Proskočení skrz mezeru pod překážkou nebo po překážce.
Discmount, swinging jump - Seskok z visu na zábradlí či zdi s dopadem na zem nebo zachcením do jiného visu.
Pop vault, wall hop - Překonání zdi s jedním nebo více odrazy nohama od zdi a rukama položenýma nahoře na překážce.
Vault - Základní výraz pro techniku určenou k překonání překážky.
Turn vault - Vault, obsahující otočku o 180°
Sped vault - Překonání překážky v rychlosti, tělo je téměř vodorovně nad překážkou jedním ramenem dolů, kontakt s překážkou má jen jedna ruka.
Lazy vault - Překonání překážky šikmo za postupného použití jedné ruky, švihnutí nohou přes překážku a odraz pryč druhou rukou.
Cat jump/pass, monkey vault - Vault, skok dopředu přes překážku, kdy se tělo dostává do vodorovné pozice nad překážku, následuje odraz rukama, tělo a nohy se protáhnou nad překážkou a mezi rukama.
Reverse vault - Vault s otočkou o 360°, při němž se traceur otáčí zády nad překážkou. Vhodné při potřebě pokračovat po dopadu jiným směrem.
Muscle-up / climb-up - Dostat se z pozice visu na rukou do pozice, v níž je trup nad hranou překážky, podporován rukama. Užívá se k lezení nahoru na překážku.
Roll - Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda. Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.
Arm jump, cat leap - Dopředný parakotoul, při němž se země dotknou paže a záda. Používá se ke snížení a přesunu energie ze skoku.
Drop - Doslova „skok na zem.“ Seskok dolů z překážky.
Precision jump - Skok z jednoho objektu přesně na druhý.
Tic tac - Odraz od zdi k získání výšky / vzdálenosti. Často slouží k výskoku na protější překážku.